Reglement

 1. Inschrijfgelden worden bij annuleren of niet-verschijnen niet gerestitueerd.
 2. Lopers ontvangen één startnummer, voor aanvang van de eerste etappe. Het startnummer dient ongevouwen gedragen te worden op de borst. Deelnemers moeten het startnummer zelf elke dag meenemen.
 3. Het secretariaat is op vrijdag geopend vanaf één uur voor de start. Ophalen startnummer kan bij het secretariaat dat gevestigd is bij de start
 4. Deelnemers dienen zelf voor vervoer te zorgen naar de vertreklocaties.
 5. Na 3 etappes wordt een eindklassement opgemaakt.
 6. Lopers die zich hebben opgegeven voor de LONG Distance kunnen niet in het klassement van de Short Distance worden opgenomen.
 7. De deelnemers lopen in natuurgebieden. Houd het parkoers schoon! Gooi gelletjes en flesjes in de vuilnisbakken.
 8. Deelnemers dienen te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
 9. Bij onsportief gedrag behoudt de organisatie zich het recht om deelnemers verdere deelname aan de Driedaagse te ontzeggen.
 10. Deelname is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. De organisatie aanvaardt voor geen enkele schade verantwoordelijkheid.
 11. Er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats mocht het evenement door onvoorziene omstandigheden niet door kunnen gaan of ingekort worden.
 12. Bij extreme temperaturen behoudt de organisatie het recht om de wedstrijden in te korten of eerder op de dag te laten plaatsvinden. Dit geldt met name voor de zondag.
 13. Deelnemen aan de Driedaagse houdt in dat de deelnemer akkoord gaat met de in het wedstrijdreglement genoemde voorwaarden.
 14. Tijdens het lopen van de etappes is het niet toegestaan honden mee te nemen.
 15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.